Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk bogtrykker

Født fredag den 15. februar 1850 i København
Død lørdag den 13. november 1920 i Vanløse, København

Mini-biografi: Var søn af en blikkenslager, mistede tidligt sin far, kom på Det kongelige Opfostringshus og blev siden uddannet som handskemager. Arbejdede i både Danmark og udlandet i 8 år, forlod efter en arbejdsløshedsperiode faget i 1877 og blev ansat ved en papirposefabrik og trykkeri. Skaffede sig den fornødne tekniske færdighed i bogtrykkerkunsten og åbnede 1882 sin egen posefabrik samt et lille bogtrykkeri i København. Simon Bernsteen havde en tid svære økonomiske vanskeligheder, modtog et legat, rejste til Paris, fik her samt gennem Forening for Boghaandværk, vakt interessen for smukt trykte bøger. Måtte opgive sin posevirksomhed og foretog 1895 en ny legatrejse, havde stiftet bekendtskab med den kendte engelske bogkunstner William Morris og blev ført ind på fremstillingen af kunstnerisk bogtryk. Mente som Morris at bogtrykket skulle reformeres og vende tilbage til tidligere tiders stilformer og fremstillingsmetoder, bl.a. ved brug af håndpresse og blev trods sine beskedne forhold banebrydende inden for området i Danmark. Fik tilknyttet kunstnere som Thorvald Bindesbøll og Joakim Skovgaard som medarbejdere og bidrog til at der blev skabt en modvægt mod den fabriksmæssige mangel på stil. Blandt Bernsteens betydeligste arbejder er En skøn Historie om tvende Købmænd dekoreret af Bindesbøll og Michelangelos digte oversat af Johannes Dam.