Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker

Født søndag den 27. august 1854 i København
Død tirsdag den 16. december 1919 i København

Mini-biografi: Blev udlært smed, men måtte af helbredshensyn skifte til cigarmageri og anlagde 1886 en lille cigarfabrik i København. Blev på en rejse i Tyskland 1875 socialdemokrat og var 1884-95 formand for cigarmagernes fagforbund Enigheden. Deltog 1887 i oprettelsen af Tobaksarbejderforbundet for Danmark og var forretningsfører til 1900. I Socialdemokratisk Forbund fik Sigvald Olsen flere tillidshverv og var midlertidig ansvarshavende for Social-Demokraten, men ramtes 1886 af den højesteretsdom, der godkendte det provisoriske straffelovstillæg. Heri hed det i § 2: "Den, som i tale eller skrift…ophidser klasser eller dele af befolkningen til had og forbitrelse eller til voldsgerninger imod andre klasser, straffes med fængsel". Med så uklare begreber var det svært for oppositionens dagblad at klare frisag. Sigvald Olsen tog ivrigt del i de kooperative virksomheder og var fra 1902 leder af bryggeriet Stjernen. Valgtes samme år til Folketinget og fremsatte her som ordfører, et af de mange lovforslag om hemmelig afstemning, der gentagne gange blev nedstemt. Var 1915 og 1918 formand for skatteudvalget, i Staunings tid fra 1916 var Sigvald Olsen folketingsgruppens næstformand. Var en overbevist marxist uden større parlamentariske evner, men en dygtig arbejdskraft, som i al sin stilfærdighed kunne bruge forbløffende stærke udtryk i en debat.