Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landbrugsskoleforstander

Født søndag den 14. maj 1848 i København
Død fredag den 18. januar 1924 i Vester Sottrup, Sønderborg

Mini-biografi: Var søn af kommandør Georg E. Tuxen, tog 1865 præliminæreksamen og valgte herefter at få en landbrugsuddannelse. Kom efter to års praktisk uddannelse på landbohøjskolen og tog landbrugseksamen 1869. Arbejdede en tid som forvalter i Jylland og skrev samtidig artikler til Ugeskrift for Landmænd. Blev 1871 ansat af Tyrsting-Vrads herreders landboforening til at undervise unge landmænd, der i modsætning til på højskoler og landbrugsskoler skulle bo hjemme. Efterfulgte 1879 Adolph Lacoppidan som overlærer på Den classenske agerbrugsskole på Næsgård, virkede her til 1889 og blev nu forstander for den nyoprettede Malling landbrugsskole. Sophus Christian Andreas Tuxens foretrukne fag var husdyrbrug og regnskabsføring, ønskede at landmændene blev i stand til selv at føre regnskab i stedet for at overlade det konsulenter og udgav lærebogen Husdyrbruget i kortfattet Fremstilling og Landmandens Regnskabsbog I-IV. Holdt fra 1902, vandrende korte kurser for bosiddende landmænd, undervisningen omfattede både Jylland og øerne. Tuxen var i flere år formand for Foreningen af jydske landboforeningers foredragsudvalg, færdiggjorde J.B. Krarup bind V og VI af det store værk Beskrivelse af Landbrugets Udvikling i Danmark fra 1835 indtil Nutiden. Udgav desuden Maribo Amts Landbrug gennem 100 Aar og Landbrugs-Bogføringens Fremme paa Skolen og i Livet. Var Ridder af Dannebrog.