Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer og kammerherre

Født mandag den 9. marts 1829 i København
Død søndag den 26. maj 1901 i København

Mini-biografi: Var søn af en kaptajn, blev landkadet som 14årig, tog 1847 officerseksamen og blev sekondløjtnant à la suite, var ved krigsudbruddet 1848 i felten med 7. bataljon. Deltog ved kampene i Slesvig og Sundeved, var 1849 ved Dybbøl, 1850 med i slaget ved Isted. Blev ramt i benet, var blevet premierløjtnant få dage før og kom siden som kompagnikommandør tilbage til 7. bataljon, blev 1857 skoleofficer og lærer i felttjeneste ved landkadetakademiet. Udnævntes 1862 til kaptajn af 2. klasse, deltog som kompagnichef i krigen 1864, udmærkede sig ved forsvaret af den befæstede lejr ved Fredericia og blev kaptajn af 1. klasse, 1877 oberst, var fra 1885 chef for 10. regiment og blev 1888 chef for livgarden. Rudolph Theodor Bartels interesserede sig for russiske militærforhold, skrev i Militært Tidsskrift om de russiske erobringer i Centralasien og det russiske togt til Kina, udgav år 1900 Gamle minder fra 1848-50, en erindringsbog om Treårskrigen. Bartels blev 1874 valgt ind i Aarhus byråd og sad som medlem til forflyttelsen til Aalborg 1877. Fik titel af kammerherre, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 1. grad. Bar tillige adskillige udenlandske ordner som Østrigs Frantz Joseph Orden, Ruslands St. Stanislaus Orden og St. Anna Orden.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)