Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk amtmand

Født lørdag den 9. december 1882 i Horsens
Død søndag den 24. juni 1973 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en distriktslæge, blev 1897 lærling i flåden, 1901 student fra Horsens Statsskole og tog 1907 juridisk kandidateksamen, ansattes året efter som fuldmægtig ved Holbæk amt. Rudolf Lassen blev 1910 assistent i indenrigsministeriet, forfremmedes 1918 til fuldmægtig, 1921 til kontorchef, fik 1925 samme stilling i socialministeriet og flyttedes 1926 over til sundhedsministeriet, blev 1928 departementschef i sundhedsministeriet. Var regeringens repræsentant ved arbejderkonferencerne i Geneve i årene 1921, 1926, 1928 og 1929. Lassen fik ledelsen ved forberedelsen af socialreformen som socialminister K.K. Steincke begyndte på i 1929, var i rigsdagen med til forhandlingerne om reformen, der med forslag, betænkning og statistik bestod af et værk på 900 sider. Lassen blev 1933 amtmand i Svendborg og varetog stillingen til 1953. Var 1934 formand i et udvalg om udvandring, i 20 år formand for arbejdsrådet, var formand for hovedstyrelsen i Kræftens bekæmpelse og medlem af direktionen. Var medlem af biblioteksrådet, formand for hovedbestyrelsen for Danmarks biblioteksforening og blev i sit otium formand for Statspensionistforeningen, medlem af den danske UNESCO-nationalkommission og ordensskatmester. Lassen modtog det danske Storkors, Finlands hvide Roses Orden, Sveriges Nordstjerneorden og Norges st. Olavs Orden. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.