Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk landskabsmaler

Født torsdag den 2. april 1846 i København
Død tirsdag den 5. december 1911 i Randbøldal, Vejle

Mini-biografi: Fik undervisning i landskabsmaleri af P.C. Skovgaard og gik på Kunstakademiet 1865-67. Hertil kom studierejser til Italien 1871-72 og igen 1874-75. Bissen havde, inden alvorlig sygdom i slutningen af 1870'erne, midlertidigt afbrød hans aktivitet, beskæftiget sig med italienske landskabsmotiver, udført på stedet og hjemsendt fra Italien eller baseret på hjembragte studier. Efter sin helbredelse i begyndelsen af 1880'erne, indtog han hurtigt en fremtrædende plads i sin generation af landskabsmalere og modtog anerkendelse fra både ind- og udland. De valgte motiver, oftest fra Nordsjællands skove og kyster, med enkelte afstikkere til midtjyske egne, er skildret med hovedvægten på landskabets storladne karakter. Med grove, hurtige strøg og overvejende rene farver formidlede Bissen en umiddelbar og sansepræget naturoplevelse. Vennen Godfred Christensen var en beslægtet kunstner og mulig inspiration. Dog synes slægtskabet med Thorvald Niss mere nærliggende, især med hensyn til fornemmelsen for såvel motivernes som mediets stoflige karakter. Det sidste er en egenskab, som mest udtalt findes i hans efterårsbilleder. Af Bissens værker kan nævnes Villa Madama, Italien (1871), En lille Sø i Udkanten af Skoven (1885), Gamle Bøge i en Dyrehave (1886), Store Ege ved en Mose (1890), I Læ af Brinken (1890), Kystbillede, stille Eftermiddag (1892) og Skovparti, marts i Sneppetiden (1896).

Bispebjerg Kirkegård, København (Gammel fællesgrav)
© www.gravsted.dk (foto:hs)