Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, rektor, præst og historiker

Født lørdag den 28. april 1838 i Glostrup
Død torsdag den 3. august 1905 i Grevinge, Odsherred

Mini-biografi: Var søn af en amtsfuldmægtig, gik i realskole i København og mistede sin far som 11årig. Kom på Katedralskolen i Roskilde og blev optaget i huset hos overlærer Søren Bloch Thrige, fulgte med da denne blev rektor i Haderslev 1850 og blev 1855 student. Richard Petersen virkede som huslærer på landet nogle år, studerede teologi, tog embedseksamen 1863, fik det følgende år præstekald i Jylland, fra 1878-86 i Snostrup på Sjælland, var 1886-1904 præst i Grevinge i Ods herred. Var grundtvigianer, hvilket gav sig udtryk i det litteraturhistoriske forfatterskab, Petersen bevægede sig på overgangen mellem 17- og 1800-tallet, havde en god fortællerevne, udgav biografier af danske og svenske personligheder og fik en stor læserkreds. Blandt de bedste bøger er: Henrik Steffens, Matthias Claudius og hans Vennekreds, Georg Forster, Thomas Kingo og hans Samtid, Mindeskrift om Bernhard Severin Ingemann, Et kristeligt Levnetsløb, Minder fra Øresundskysten. Historiske Skildringer, En nordisk Kvindes Liv og Gerning, Fra det svenske Kirkeliv i de sidste hundrede Aar, Frederik Barfod, Jens Baggesen og Sofie v. Haller. En Kærligheds Historie og Johan Kaspar Lavaters Liv. Petersen udgav Erindringer fra Barndom og Ungdom et år før sin død og var da i gang med en levnedsskildring af Carl Ploug.