Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, godsejer og finansminister

Født søndag den 10. december 1815 i Skagen
Død torsdag den 12. april 1866 på Mattrup Gods, Tyrsting, Horsens

Mini-biografi: Var søn af en birkedommer, fik en handelsuddannelse, blev 1843 grosserer i Hamborg, 1848 konstitueret som dansk generalkonsul, flyttede til London for at drive kornhandel. Fik 1851 forbindelse med jernbaneentreprenøren Morton Peto, blev direktør for dennes sydslesvigske bane indtil 1864, var med i forhandlingerne med den danske regering om en længdebane gennem Nørrejylland. Regnar Westenholz var 1856 medstifter og senere medbestyrer af Horsens Laane- og Diskontobank, fra 1862 af Horsens Landboforening, medindbyder til Hedeselskabet, medstifter af frihandelsforeningen og af brandforsikringsselskabet "Danmark", medlem af Tyrstrup Sogneforstanderskab og Skanderborg Amtsråd. Westenholz grundlagde 1852 for engelsk kapital, The Odense Gas Company, der byggede et gasværk, Odense fik således som første danske by gaslygter. Selskabet blev siden Det danske Gaskompagni og kom til at etablere og drive gasværker i flere danske byer. Westenholz valgtes 1853 til Folketinget for Skagenskredsen, søgte ikke genvalg, men valgtes i Nibekredsen 1854, stemte imod Fællesforfatningen og nedlagde derefter sit valgbrev. Valgtes 1856 til Rigsrådet, sad 1 år, blev 1859 finansminister i C.E. Rotwitts 3 måneders ministerium og valgtes 1865 til Rigsrådets Folketing. Havde titel af etatsråd, var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Far til politikeren R.A. Westenholz, forfatteren Mary Westenholz og Ingeborg Dinesen, sidstnævnte var mor til Karen Blixen.