Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og nationalbankdirektør

Født lørdag den 4. juni 1842 i Vordingborg
Død onsdag den 25. december 1918 i København

Mini-biografi: Var søn af en distriktslæge, blev i 1860 student fra Herlufsholm, læste jura og tog 1868 kandidateksamen. Blev samme år sagførerfuldmægtig, 1871 overretssagfører og avancerede i 1880 til højesteretssagfører. Arbejdede 1870-72 for Finansministeriet, var 1872-84 juridisk sekretær i Den danske Landmandsbank og udnævntes i efteråret 1888 til direktør i Nationalbanken, varetog stillingen til 1913. Rasmus Strøm sad i årene1884-1908 som medlem af Københavns Borgerrepræsentation, var viceformand 1893-95, formand 1895-98 og ordfører for Budgetudvalget 1890-94, var tillige 1884-87 folketingsmand for Odense Amts 1. kreds for Højrepartiet. Var de danske studenters ordfører på det danske Studentertog til Uppsala 1875. Strøm interesserede sig for kunst og litteratur, sad i Teaterkommissionen, Glyptotekkommissionen af 1899, blev efter Carl Plougs død medlem af Det Oehlenschläger-Tegnérske Stipendium og var 1888 generalsekretær for den første Nordiske Musikfest. Strøm var 1893-1904 formand for Københavns Understøttelsesforening, i 1887 medstifter, siden næstformand for Genealogisk Institut, blev i 1882 medlem af direktionen for Bombebøssen, var 1888-93 administrator i velgørenhedsselskabet Borgervennen, fra 1893 medlem af bestyrelsen for Kjøbenhavns Frihavns-Aktieselskab, fra 1896 medlem af kontrolkomiteen i Nye danske Brandforsikringsselskab. Fik 1894 titel af etatsråd, udnævntes i 1897 til Ridder af Dannebrog, 1901 til Dannebrogsmand og 1912 til Kommandør af 2. grad.