Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, lærer og lægprædikant

Født fredag den 8. marts 1799 i Jelling
Død tirsdag den 23. maj 1865 i København

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, fik efter konfirmationen en uddannelse som lærer på Vestenborg seminarium, blev stærkt påvirket af C.D. Reventlows skoletanker og forstanderen P.O. Boisens oplysningsidealer. Blev 1818 lærer i Århus, stiftede bekendtskab med N.F.S. Grundtvigs forfatterskab, blev 1821 lærer ved grevskabet Christians sæde, 1827 ved grevskabet Holsteinborg og virkede her til 1844. Rasmus Sørensen havde et omfattende, men ikke særligt betydende forfatterskab, skrev bl.a. Mit Levnetsløb og dets levende Berørelse med Almueskolens Historie i Danmark i indeværende Aarhundredes første Halvdeel, forfatterskabet gik i religiøs-pædagogisk retning og i stadig tilslutning til Grundtvig. Sørensen sluttede sig til de gudeligt vakte, var fra 1833 forgrundsfigur i "den vestsjællandske krig", bevægelsens lokale organisator og sigtede mod en sprængning af statskirken, lagde sig ud med gejstligheden og forsvarede baptismen. Fik 1840 kontakt med Orla Lehmann, talte ved St. St. Blichers Himmelbjergfester og stiftede sammen med J.A. Hansen i 1842: Almuevennen. Sørensen holdt møder med bondebefolkningen, talte for uddannelse af de unge, for oprettelse af brandforsikringsselskaber og til dannelse af en forening til udstykning af herregårdene. Var folketingsmand for Sæby-kredsen og sluttede sig til venstregrupperne. Agiterede fra 1852 for dansk udvandring til USA og udvandrede det år selv til Wisconsin.