Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født onsdag den 30. november 1746 i Horsens (døbt 25/11 iflg. kirkebog)
Død tirsdag den 26. juni 1827 i Aalborg

Mini-biografi: Var søn af en parykmager, gik i Horsens Latinskole, dimitteredes 1766, studerede teologi og blev 1770 alumnus på Borchs Kollegium og tjente penge til studierne som 2. Observator ved det astronomiske Observatorium. Tog 1774 teologisk embedseksamen og fik året efter ansættelse som kapellan i Holstebro og Maabjerg. Rasmus Jansen fik 1779 sognepræsteembedet for Flade, Fladstrand og Gjerum menigheder, forflyttedes 1782 til Nykøbing, Lødderup og Elsø på Mors og blev kort efter Provst i Sønderherred. Søgte 1793 det ledige stiftsprovsti i Aarhus, på opfordring af kancelliets præsident og fik de bedste anbefalinger fra de to biskopper i sine tidligere stifter, henviste i sin ansøgning til sin store familie med en børneflok på 10 og endte med at få embedet. Jansen blev 1806 udnævnt til biskop i Aalborg, blev udsat for beskyldninger om hykleri og nepotisme, men var en god lærer for de nye unge præster. Havde ved sin død fået pådraget bispestolen en anselig gæld, så regeringen bestemte, at der ikke kunne indsættes en ny biskop før gælden var betalt, hvilket kom til at tage omkring seks år. Jansen udnævntes 1817 til Kommandør af Dannebrog.