Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk overlæge og direktør

Født torsdag den 15. oktober 1936 på Frederiksberg
Død mandag den 13. juli 2020

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev i 1955 student fra Frederiksberg Gymnasium, læste derefter medicin på Københavns Universitet og tog kandidateksamen i 1963. Fortsatte uddannelsen på forskellige københavnske hospitalers medicinske, neurologiske samt psykiatriske afdelinger, arbejdede tillige på alkoholambulatorier, ved revalidering og i Invalideforsikringsretten. Forsvarede i 1972 disputatsen On stereotypy and catalepsy. Studies on the effect of amphetamines and neuroleptics for en doktorgrad, fik samme år specialistanerkendelse i psykiatri og blev ansat som overlæge ved Psykiatrisk afdeling E og ved Forskningsinstituttet på Sct. Hans Hospital. Var i årene 1984-95 cheflæge for Sct. Hans Hospital, 1995-2001 lægelig direktør, 2001-06 overlæge på psykiatrisk afdeling, praktiserede som speciallæge i København 1974-2007. Rasmus Fog skrev flere videnskabelige afhandlinger, især om neuro-psykiatriske emner samt biologiske årsagsforhold ved psykoser, sad som medlem af adskillige faglige og videnskabelige råd samt udvalg. Var psykiatrisk tilforordnet i Sundhedsstyrelsen, medlem af Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd, Københavns Kommunes Sundhedsfaglige Forskningsråd, af bestyrelsen for P. Carl Petersens Fond, var formand for P. Carl Petersens Kollegium og for Dansk Selskab for Neuro-videnskab. Fog blev i 1985 tildelt en forskningspris fra Lundbeck-fonden.

Søndermark Kirkegård, Frederiksberg 2021
© www.gravsted.dk (foto:jky)