Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker og præst

Født tirsdag den 9. marts 1802 i Oddense, Salling, Skive
Død mandag den 31. oktober 1864 i Keldby, Møn

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev student 1821 i Ålborg, studerede derefter teologi og tog kandidateksamen 1826, flyttede ind på Borchs kollegium og fortsatte sine studier. Vandt 1828 den teologiske licentiatgrad for en eksegetisk afhandling, holdt en tid forelæsninger over kirkehistorie, apologetik og naturlig teologi. Blev 1833 residerende kapellan ved Budolfi kirke i Ålborg, deltog i en konkurrence om en plads i fakultetet som vennen Christian Engelstoft vandt, blev sammen med denne og en tredje deltager, Johannes Faber, anbefalet til kongen og blev i stedet, uden ansøgning ansat som sognepræst ved Frue kirke i Ålborg. Tog 1836, ved reformationsfesten, en teologisk doktorgrad for afhandlingen Donatio Caroli Magni ex codice Carolino illustrata, blev året efter sognepræst ved Budolfi kirke og stiftsprovst for Ålborg stift. Hald deltog som kongevalgt medlem i de nørrejyske rådgivende stænderforsamlinger, vakte forargelse ved at optræde som liberal og være medforfatter til den såkaldte "Stændervise" og blev på det grundlag ikke valgt til et embede som biskop. Hald vendte sig i 1840'erne kraftigt mod baptismen i Ålborg, blev 1842 amtsrådsmedlem og 1856 forflyttet til Keldby på Møn. Var Ridder af Dannebrog.