Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overretssagfører

Født tirsdag den 12. november 1878 i Viborg
Død tirsdag den 11. august 1936 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en avlsbruger, blev 1897 student fra Viborg Latinskole, rejste til hovedstaden, flyttede ind på Valkendorfs Kollegium og læste jura på Københavns Universitet, tog i 1904 kandidateksamen. Blev ansat i overretssagfører C.L. Kiers sagførervirksomhed, arbejdede 3 år som fuldmægtig og fik i 1907 selv bestalling som sagfører. Blev i 1910 overretssagfører og derefter optaget som kompagnon i Kiers firma. Peter Stampe fik med tiden adskillige tillidshverv, var medlem af bestyrelsen for Aarhus Sagførerforening, formand for bankrådet i Aktieselskabet Aarhus Privatbank, for bestyrelsen i Vesterbro Træhandel, medlem af samt næstformand for sagførerrådet for 4. sagførerkreds, medlem og siden formand for kredsbestyrelsen for 10. sagførerkreds. Sad i bestyrelsen for Jydsk Telefonselskab, Aarhus Oliefabrik, Det danske Trælastkompagni, A/S Vesterbros Trælasthandel, Korn- og Foderstofkompagniet, kulforretningen Kampmann, Møller & Herskind A/S og A/S L. Hammerich & Co. Var tillige flere gange involveret i sagførerrådet og fra 1919 sagførerstandens repræsentant i Retsplejeudvalget. Stampe blev 1924 udnævnt til Ridder af Dannebrog.