Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, teolog, præst og kirkehistoriker

Født fredag den 5. marts 1869 i Thorsø, Voldby, Djursland
Død søndag den 5. februar 1939 i København

Mini-biografi: Var søn af en orgelbygger, blev student 1889, studerede teologi og blev cand.theol. 1899. Den lange studietid skyldtes deltagelse i det kristne studenterarbejde og et job som krigskorrespondent for Kristeligt Dagblad i Thessalien. Peder Severinsen var redaktionssekretær ved Kristeligt Dagblad og Samfundet, var en flittig journalist, som skrev adskillige indlæg til mange blade og redigerede en hel del tidsskrifter. Blev 1901 2. kateket ved Holmens kirke, 1905 sognepræst i Tim-Madum og 1913 i Bringstrup-Sigersted, varetog denne gerning i 25 år. Var grundtvigianer og ønskede at bevare folkekirken som et bestemt afgrænset trossamfund, havde et indgående kendskab til oldtiden og reformationen og var en glimrende kirkehistoriker, der formåede at gøre et vanskeligt stof forståeligt for sine læsere. Severinsen udgav bl.a. Folkekirkens Ejendomshistorie, Viborg Domkirke med Stad og Stift i 800 Aar, Slagelse Sankt Mikkels Kirke og Sogn i 600 Aar, et udvalg af Luthers skrifter i fem bind, Hvordan Reformationen indførtes i Danmark, Om Skriftemaal og Skriftemaalsskik, Dansk Salmedigtning i Reformationstiden og De rette Messeklæder. Støttede Dansk historisk fællesforening og de lokale historiske amtssamfund og blev 1927 udnævnt til Ridder af Dannebrog.