Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk generaldirektør (DSB)

Født fredag den 29. juli 1921 i Asdal, Hjørring
Død onsdag den 17. juli 2013

Mini-biografi: Var søn af en førstelærer, blev 1940 student og derefter trafikelev ved DSB. Var under 2. verdenskrig aktiv som modstandsmand i en militærgruppe, spionerede tillige for Hærens Efterretningstjeneste ved at videregive oplysninger om tyske troppetransporter til De Allierede. Povl Hjelt blev efter krigen trafikassistent, læste jura og tog kandidateksamen 1950, blev sekretær i Generaldirektoratet for DSB, virkede samtidig som sagførerfuldmægtig og siden som landsretssagfører hos Kammeradvokaten. Blev 1954 fuldmægtig i Generaldirektoratet, 1956 ekspeditionssekretær og 1963 kontorchef. Deltog i kurser på Danmarks Forvaltningshøjskole, på Europakollegiet i Belgien, i Paris og tog et kursus i virksomhedsledelse på Egelund Slot. Hjelt blev 1970 generaldirektør for DSB, fik gennemført modernisering og flere ændringer af etaten, ved bl.a. at indføre intercitytog med fast køreplan, modtog herfor Managementprisen. Udvirkede sammen med arkitekten Jens Nielsen, det nye designprogram, der fjernede vingehjulet, indførte den rød/sorte bemaling og fik moderniseret DSB's visuelle profil. Hjelt deltog i Advanced Management Seminar, havde adskillige tillidshverv: var bl.a. handelschef i Civilforsvarsstyrelsen, medlem af Forsvarets materielnævn, formand for flere privatbanepensionskasser og legatbestyrelser, medlem af Den internationale Jernbaneunions bestyrelse, af privatbaneudvalget, af Trafikrådet og af den faglige komité i Dansk Management Center 1973. Modtog Kong Frederik den IX's Mindemedalje og udnævntes til Kommandør af Dannebrog.