Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk stadsingeniør

Født lørdag den 4. oktober 1902 i Gentofte
Død lørdag den 12. oktober 1991

Mini-biografi: Var søn af en fuldmægtig, blev 1921 student, 1926 cand.polyt. som bygningsingeniør. Var ansat hos Højgaard & Schultz A/S til 1931, blev derefter ansat i stadsingeniørens direktorat i København, beskæftigede sig til 1938 med byggesager, overflyttedes til direktoratets byplanafdeling, udnævntes 1946 til afdelingsingeniør og blev 1952 stadsingeniør. Poul Vedel ledede udarbejdelsen af en helhedsplan for hovedstadens byplanmæssige udvikling, fremlagde 1954 skitsen til en generalplan, der ikke blev fulgt op, men alligevel var bestemmende for principperne i de områdeplaner, som kom fra Vedels kontor. Planen var at lette den gamle bydel for erhvervstrafikken og udbygge det overordnede vejnet. Dette var planlagt ud fra ønsket om at kunne afvikle den i 1950'erne og 1960'erne hastigt voksende biltrafik. En ny Langebro kunne tages i brug 1954 og den tredje forbindelse: Sjællandsbroen var klar 1959, der blev anlagt fodgængerområder og 1962 åbnedes Strøget som gågade. Vedel var medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber, sad i boligministeriets samfærdselskommission, Storebæltskommissionen, tunnelbaneudvalget, var formand for egnsplanrådets teknikerudvalg, medlem af teknikerudvalget vedrørende Københavns havns fremtid, af bygningskommissionen, af bestyrelsen for Dansk byplanlaboratorium og repræsentantskabet for Nordisk byggedag. Var i 6 år censor ved Danmarks tekniske højskole i faget vejbygning, trafikteknik og byplanlægning. Ridder og Kommandør af Dannebrog.