Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge og lektor

Født torsdag den 15. juni 1911 på Frederiksberg
Død onsdag den 16. juli 2003

Mini-biografi: Var søn af en kontorchef, blev 1929 student, læste medicin, tog 1936 kandidateksamen. Fik sin almene hospitalsuddannelse på forskellige hospitaler i København og provinsen, tog 1938 embedslægeeksamen. Poul Høncke specialiserede sig i fysiurgi, arbejdede fra 1940 på fysiurgisk afdeling på Københavns kommunehospital, fik 1943 autorisation som speciallæge i fysiurgi. Studerede derefter neurologi, forsvarede 1947 sin disputats Investigations on the structure and function of living isolated crossstriated muscle fibres of maminals for en doktorgrad, var ansat ved neurologisk afdeling på Aarhus Kommunehospital til 1950, virkede de sidste 5 år som 1. reservelæge. Blev derefter klinikchef ved hospitalets fysiurgiske afdeling og 1958 udnævnt til overlæge. Var i 5 år tillige neurofysiologisk assistent ved Aarhus Universitet, blev 1956 lektor i fysiurgi, underviste gennem 26 år i arbejdsfysiologi ved specialkurser i husholdning på Aarhus universitet og i fysiurgi på instituttet for terapiassistenter i 16 år. Høncke passede samtidig sin privatpraksis i Aarhus, som specialist i fysiurgi og neurologi 1950-85. Sad som næstformand for Dansk Fysiurgisk Selskab, var medlem af bestyrelsen for institut for terapiassistenter ved Aarhus universitet, af amtsrevalideringsudvalget for Aarhus amt og af bestyrelsen for revalideringsklinikken i Aarhus. Udgav en lærebog i fysiurgi og skrev artikler om neurologiske og fysiurgiske emner til forskellige fagtidsskrifter.