Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, teolog, lektor og oversætter

Født torsdag den 7. august 1884 i København
Død mandag den 6. april 1959 i Slagelse

Mini-biografi: Var søn af en præst, blev 1902 student fra Herlufsholm, læste teologi, tog kandidateksamen 1908 og modtog en sølvmedalje for prisopgaven Om Begrebet "unio mystica". Var medstifter og formand for Ny teologisk forening og senior i Studenterforeningen. Fik støtte fra det offentlige til at studerede teologi og filosofi i Basel og Heidelberg et år. Skrev ved hjemkomsten Nyplatoniske Lærdomme om Sjælen, Psykologiske Studier over Plotin og tog den filosofiske doktorgrad 1915. Poul Helms var ansat ved Bagsværd kostskole til 1919 og siden lærer ved Sorø akademis skole til 1954. Virkede som akademiets lærerrepræsentant i Statsskolernes lærerforening og var medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Sorø amt. Har udgivet bl.a. Nyplatonismens Gudsbegreb, Fra Plato til Bergson, Idealistisk Tænken gennem Tiderne, Gudsbegrebet i den græske Filosofi, Platons Sjælelære, Aristoteles' filosofiske Udvikling, Den græske Naturfilosofi indtil Sofisterne, Sofisterne samt . Oversatte en del af filosoffen Aristoteles tanker, som Skrift om Sjælen, Forelæsning over Fysik I-IV, Magna Moralia og Vejen til Livslykken, der fik et stort publikum og blev af betydning for dansk filologi. Helms skrev tillige nogle skolebøger: Tysk Litteraturhistorie i Omrids, Tysklands Historie i Reformationstiden samt Jesus og Nutiden. Var Ridder af 1. grad af Dannebrog.