Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer

Født mandag den 16. september 1811 i København
Død onsdag den 5. februar 1896 i København

Mini-biografi: Var officerssøn og indtrådte 1826 på Artillerikadetinstituttet, hvorfra han 1830 afgik som sekondløjtnant. Fortsatte sin militære uddannelse på Den kgl. Militære Højskole, udnævntes til premierløjtnant og gjorde derefter tjeneste ved Holstenske Artilleribrigade i Rendsborg. Var ved krigsudbruddet 1848 kaptajn og blev kort efter chef for 3. Feltbatteri, hvormed Glahn udmærkede sig i kampen ved Solbro, i sidste fase af Slaget ved Isted den 25. juli 1850. Var i mellemkrigsårene forstander for Artilleriunderofficersskolen. Med grad af major blev Glahn i 1864 kommandør for 1. Divisions artilleri og deltog i kampen ved Mysunde den 2. februar og i flere forpostfægtninger i Dybbølstillingen. Var ved krigens slutning kommandør for alt feltartilleri. Fra 1867 til pensionering i 1876 oberst og chef for 1. Artilleriregiment. I forbindelse med afskeden udnævnt til general. Glahn var fra 1882 til sin død formand for Selskabet De danske Vaabenbrødre og desuden fra 1886 næstformand for foreningen Den frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme, som samlede penge ind til Københavns Befæstning. Storkorsridder af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)