Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk ingeniør

Født torsdag den 6. februar 1873 i Fredensborg
Død lørdag den 5. september 1964 i København

Mini-biografi: Var søn af en tjener, tog præliminæreksamen 1889 og arbejdede derefter en tid i postvæsenet. Tog 1894 polyteknisk adgangseksamen, blev 1899 cand.polyt. som bygningsingeniør, havde kort tid arbejde i et ingeniørfirma, kom derefter til Københavns vandforsyning og fik fast ansættelse fra 1908. Vandforsyningens anlæg skulle fornys, de gamle indvindingsanlæg var ikke tilstrækkelige mere og Poul Sørensen blev leder af byggeriet af Thorsbro - anlægget, der varede fire år. Forbruget var stadig stigende og man skulle også sørge for vandleverance til Frederiksberg, anlægget udvidedes og man fik muligheder for vandindvinding ved Nybølle og Islevbro. Poul Sørensen var i årene 1922-43 direktør for vandforsyningen, der i denne periode prægedes af ombygninger og nye anlæg vest for Søndersø, Marbjergværket ved Roskilde, udbygning af beholderanlægget på Thinghøj og anlægget af Lejreværket med en 40 km lang betonledning til København. Poul Sørensen havde adskillige tillidsposter: var medstifter og i 4 år formand for Københavns kommunale ingeniørforbund, medlem af bestyrelsen for Dansk ingeniørforening, blev æresmedlem 1953. Fra 1937 medlem af Priskontrolrådet, af Akademiet for de tekniske videnskaber, af Overlandvæsenskommissionen, af Kommissionen for revision af vandløbslovgivningen, af Statens vandløbsudvalg, af Indenrigsministeriets nedsatte Kommission vedrørende forholdet mellem København og Fredensborg, var formand for Fredensborgensersamfundet og i nogle år forligsmand.

Asminderød Kirkegård, Fredensborg 2012
© www.gravsted.dk (foto:mn)