Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk ingeniør og professor

Født mandag den 31. maj 1880 i Oreby, Sakskøbing, Lolland
Død onsdag den 9. januar 1974 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, blev 1898 student og året efter cand.phil., tog 1907 kandidateksamen som bygningsingeniør og derefter ansat hos professor Edouard Suenson. Peter Frandsen arbejdede i Polyteknisk læreanstalts materialprøvelaboratorium, blev især interesseret i videnskabelig bygningsstatik og blev kendt for sin forenklede beregning af parallel-dragere. Blev 1909 assistent hos professor A.S. Ostenfeld, 1916 docent, underviste i teknisk mekanik, brobygning og jernkonstruktioner ved officersskolens ældste klasse. Udnævntes 1922 til professor i bygningsstatistik og underviste adskillige år på Danmarks tekniske højskole. Frandsen skrev flere lærebøger i bygningsstatik og elasticitetsteori, var medlem af kommissionen vedrørende bygning af ny bro over Limfjorden, af bestyrelsen for Dansk ingeniørforenings sektion for vej-, vand- og jernbanebygning, af styrelsen for H.C. Ørstedfondet, af Dansk standardiseringsråd, Ingeniørvidenskabeligt forskningsudvalg, præsidiet for Akademiet for de tekniske videnskaber, var formand for Dansk selskab for bygningsstatik, teknisk videnskabelig konsulent for statens vandbygningsvæsen ved tilsynet og bygningen af Limfjordsbroen samt sagkyndig ved professorkonkurrencer ved de tekniske højskoler i Stockholm og Trondheim. Blev i sit otium censor ved Danmarks tekniske højskole, Danmarks ingeniørakademi og Forsvarsakademiet. Udnævntes til æresmedlem af Ingeniørløjtnantselskabet, af Dansk selskab for bygningsstatik, blev dr. techn. h.c. ved Danmarks tekniske højskole. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad.

Gentofte Kirkegård 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)