Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk seminarieforstander

Født tirsdag den 24. februar 1863 i Hornborg, Hedensted
Død torsdag den 20. januar 1944 i Silkeborg

Mini-biografi: Var søn af en vejmand, fik efter skoletiden en uddannelse som såkaldt vinterlærer på Staby højskole, underviste nogle år på små skoler og blev 1881 optaget på Københavns lærerseminarium, dimitteredes 1884. Fik to år efter ansættelse ved et nyoprettet friseminarium i Silkeborg, overtog det 1899 og ledede det under navnet Silkeborg seminarium til 1933. Peder Jørgen Madsen Vinther skrev en mindre afhandling om fastere former for seminarielærere og blev medlem af en kommission, der var nedsat af kultusministeriet med det formål, at udgive en betænkning, som kunne danne grundlag for seminarieloven af 1894 med skærpede krav til lærereksamen. Vinther kom derefter til at sidde i flere ministerielle udvalg vedrørende seminariernes økonomi og læreruddannelsen, var 1905 medstifter og blev siden formand for Dansk seminarieforening. Var tilhænger af Grundtvig og dennes tanker prægede undervisningen i dansk og historie. Vinther var 1912 med til at stifte Silkeborg valgmenighed, sad i flere år som formand for Dansk skoleforening, holdt taler ved mange skole- og menighedsmøder over hele landet og tog klart stilling til aktuelle pædagogiske og kirkelige spørgsmål. Var medforfatter af Ledetraad gennem Det gamle Testamente og Det gamle Testamente for Børn og Unge. Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad.