Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer og geodæt

Født fredag den 20. maj 1870 i Lynge, Sorø
Død lørdag den 21. december 1935 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en lærer, tog realeksamen og kom derefter på fæstningsartilleriets sekondløjtnant skole, udnævntes 1892 til sekondløjtnant. Indtrådte samme år på Hærens officersskole, afgik 1894, blev 1895 premierløjtnant, gennemgik officersskolens geodætiske og taktiske kursus, blev herefter ansat ved generalstabens topografiske afdeling. Peter Frederik Jensen knyttedes 1902 til målingen af Island, deltog herefter i flere af generalstabens ekspeditioner til 1. verdenskrig. Blev 1910 kaptajn, 1916 stabschef ved sikringsstyrken. Vendte 1919 tilbage til generalstaben, genoptog målingerne i Island, blev året efter standset på grund af Islands nye forhold til Danmark. Blev 1921 oberstløjtnant og 1924 bataljonschef i landstormen, fortsatte arbejdet i topografisk afdeling, der 1928 sammenlagdes med Den danske gradmåling til Geodætisk institut. Islands regering ønskede 1930, at målingerne i Island blev genoptaget og Jensen valgtes til at forestå arbejdet. Påtog sig opgaven med stor interesse, udarbejdede en basismetode til opmåling i vanskeligt terræn, beskrev den i Om Opmaaling i mindre Maalestokke. Jensen udførte flere arbejder, var bl.a. i Vestgrønland for at bestemme en længdestation til undersøgelse af Grønlands bevægelse i henhold til Alfred Wegeners hypotese og foretage astronomiske bestemmelser ved Godhavn og Julianehåb. Offentliggjorde beretningen om ekspeditionen i Meddelelser om Grønland LXIII. Jensen udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)