Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmekonferensråd

Født mandag den 10. marts 1738 i Oslo, Norge (tidl. Christiania/Kristiania)
Død torsdag den 19. maj 1825 i København

Mini-biografi: Var søn af en organist, søgte efter sin grunduddannelse ind på universitetet og arbejdede samtidig med studierne som frivillig i Kommercekollegiet. Blev i 1759 kommercesekretær, i 1764 kommitteret og sekretær i kollegiets danske og norske sekretariat, var tillige udnævnt til justitsråd, og i 1770 til etatsråd og 1776 konferensråd. Peter Classen havde været med til at starte en bomuldsfabrik, var statslig tilsynsførende for denne, men havde samtidig aktier i foretagendet, hvilket blev stærkt kritiseret af Rentekammeret. Blev ved statskuppet i 1784 gjort fra 2. til 3. deputeret i Kommercekollegiet, for at give plads til Johan Ludvig Reventlow og i 1787 valgte Classen at træde ud af statens tjeneste. Arbejdede ihærdigt på Det Classenske Fideicommis som broderen Johan Frederik Classen havde stiftet og støttede også dette i sit eget testamente. Fonden er stiftet for at tjene landets vel og afhjælpe nød og elendighed, den ejer flere godser, råder over en stor rentebærende kapital og har bl.a. medvirket til opførelse af arbejderboliger og Den Classenske Legatskole i København. I 1793 blev Classen Ridder af Dannebrog, i 1810 udnævnt til gehejmekonferensråd og i 1823 Ridder af Elefantordenen.