Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk amtmand og kammerherre

Født søndag den 4. marts 1764 på Løvenholm, Auning, Djursland
Død lørdag den 31. juli 1824 i Feldballe, Rønde, Syddjurs

Mini-biografi: Var søn af en kancelliråd, tog 1783 juridisk eksamen, fik samme år overdraget godset Løvenholm og fik 1784 titel af virkelig justitsråd. Blev 1787 vicelandsdommer i Nørrejylland, 1798 generalkrigskommissær og 1800 direktør for Estvadgårds kloster, adledes 1801. Blev året efter oberst og kommandør ved for det østjyske landeværnsregiment, 1804 kammerherre og 1805 chef for østjysk landeværnsregiment. Arbejdede for stiftelsen af den jyske kystmilits og sad som medlem af direktionen for Nørrejyllands arsenal. Peter Fønss blev 1805 kammerherre og amtmand over Randers amt, arbejdede for at få veje og broer sat i stand, fik afskaffet smugkroer, sørget for uddannelse af de unge etc. Var en tid ejer af Viborg Bogtrykkeri og i flere år optaget af at opkøbe jyske godser, få dem udstykket og solgt igen uden at blive særlig rig på foretagendet. Fønss var altid opsat på at hjælpe og støttede gerne økonomisk, kom derved selv i bekneb og måtte 1811 sælge sit gods, havde desværre også udlånt penge fra kommunekassen uden at skaffe sig sikkerhed og blev 1818 suspenderet. Fik 1820 sin afsked i nåde og fik tilmed pension, da forseelsen ikke skyldtes uredelighed for egen vinding, men svaghed og trang til hjælpsomhed. Udnævntes 1809 til Ridder af Dannebrog.