Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, godsejer og etatsråd

Født 1755 i København - (mangelfuld?) (døbt 3. maj 1755)
Død tirsdag den 23. december 1823 i København

Mini-biografi: Var søn af en bogholder, blev student fra Frederiksborg Skole 1771, læste latinsk jura og tog embedseksamen 1774. Var en tid ansat som sekretær hos Amtmanden i Flensborg, rejste 1776 til København, da faderen døde og overtog dennes embede i enkekassen, passede tillige fra 1782-89 en stilling som assessor i Hof- og Stadsretten. Peter Zeuthen blev 1788 medlem af den store Landvæsenskommission for Landvæsenets Fremme, der var nedsat to år tidligere, fungerede her som sekretær til 1797 og bestred sin stilling med stor dygtighed. Havde 1793 købt tre herregårde, Tølløse, Søgaard og Sonnerup, brugte en formue på at få dem forbedret og sat i stand. Viste sig også at være en driftig godsejer, udgav 1812 skriftet Kort Anviisning til Opdyrkning af raae Jordlodder. Da Nationalbanken blev oprettet valgtes Zeuthen til formand for repræsentantskabet, var 1806-12 præsident i Landhusholdningsselskabet, medlem og siden formand af dets anden agerdyrkningskommission. Fik 1815 titel af etatsråd. Var far til politikeren C. Zeuthen og højesteretsdommer Wilhelm Zeuthen.