Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født tirsdag den 30. april 1605 i København
Død søndag den 28. december 1679 i Lund, Sverige

Mini-biografi: Var søn af en biskop, mistede sin far som 9årig og fik senere biskop Hans Poulsen Resen som stedfar. Blev 1623 student i Sorø, rejste 1625 til Tyskland og studerede de næste 7-8 år teologi på Universiteterne i Rostock, Wittenberg, Leipzig samt Jena. Peder Winstrup blev i 1633 professor i filosofi ved Københavns Universitet, 1635 udnævnt til kongelig hofprædikant, året efter dr.theol. og 1638, af Christian IV, beskikket til biskop i Lund stift. Fik, da Danmark i 1658 måtte afstå Skåne til Sverige, et fortroligt forhold til Karl X. Gustaf, blev adlet og fik til opgave at udarbejde en plan for et Universitet i Lund, så Sverige kunne uddanne deres egen præster. Universitetet blev oprettet i 1666, danske adelsmænd i Skåne blev optaget i svensk adel og svor troskab mod den svenske konge. Winstrup blev i 1671 prokansler ved universitetet og havde denne stilling frem til Skånske Krigs udbrud i 1676, havde ellers på grund af sine protester mod tilbagetrækningen af det danske sprog, været mistænkt for at stå i hemmelig forbindelse med danskerne. I 1686 indførtes svensk kirkeordning, siden tillige svensk katekismus samt salmebog, danske salmer blev oversat til svensk og den danske præstedragt byttedes ud med den svenske.