Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forfatter, teolog, historiker og professor

Født fredag den 9. august 1715 i Odense
Død mandag den 8. august 1757 i Sorø

Mini-biografi: Var søn af en gårdmand, blev student 1731, tog teologisk attestats 1734. Rejste derefter til Tyskland, var 1736 i Rusland og virkede som sekretær samt prædikant for den øverstbefalende ved den azovske flåde i russernes krig mod osmannerne. Peder von Haven kom 1739 tilbage til Danmark, tog 1740 magistergraden i København, opholdt sig i Holland og Tyskland til 1742. Skrev og udgav 1743 Rejse i Rusland, 2. oplag kom 1757 og bogen, der har forord af Ludvig Holberg blev genoptrykt 2003. Udgav 1744 Anfangsgründe der dänischen Sprache, som tager særligt hensyn til svensk og forsøger at vise, at dansk, norsk og svensk kan betragtes som samme tungemål. Von Haven rejste tilbage til Rusland for at virke som legationspræst, fik udvidet sit kendskab til landet og folket og udgav 1747 Nye og forbedrede Efterretninger om det russiske Rige der blev oversat til russisk og fransk. Blev 1747 professor theologiæ ved Sorø Akademi og sognepræst i Sorø. Tog 1749 den teologiske doktorgrad ved jubilæumsfesten for det oldenborgske kongehus og blev 1754 udnævnt til provst. Læste på Sorø Akademi over kirkehistorie, dogmatik og moral, udgav 1756 Om Theologien, et fuldstændigt teologisk system, det første på dansk, men indholdet rummer en hel del særheder.

Sorø Klosterkirke (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:fl)