Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsråd og rigshofmester

Født lørdag den 7. januar 1520 i Nielstrup, Maribo, Lolland
Død mandag den 24. oktober 1575 på Frederiksborg Slot, Hillerød

Mini-biografi: Var søn af rigsråd Johan Oxe til Nielstrup, blev som 12-årig sendt på dannelsesrejse og besøgte de næste fem år Tyskland, Schweiz, Italien samt Frankrig. Vendte 1537 hjem til et Danmark, der efter Grevens Fejde, havde fået ny konge og var blevet protestantisk. Havde mistet begge forældre og overtog ansvaret for sine mindre søskende samt familiens værdier. Peder Oxe kæmpede for at genvinde familiens tabte ejendomme, vandt nogle sager over sin morfar, Mogens Gøye, færdedes ved Christian 3.s hof, blev lensmand over Lolland-Falster, grundlagde Gisselfeld og blev optaget i rigsrådet. Erhvervede i 1550 herregården Favrsholm og kom i konflikt med mosteren Birgitte Gøyes mand, Herluf Trolle på nabogodset. Tabte 1556, ved et mageskifte, kongens gunst, stævnedes for regnskabsuorden samt misbrug af sine len, trådte ud af Rigsrådet, forlod Danmark og fik al ejendom konfiskeret. Bosatte sig i Lothringen, blev 1566 taget til nåde af Frederik 2., fik frit lejde, blev igen medlem af Rigsrådet, fik Vordingborg Slot som len samt sit konfiskerede gods tilbage, blev udnævnt til rigshofmester og var de følgende år med til at bringe de danske finanser på fode samt gøre Øresundstolden mere indbringende. Peder Oxe giftede sig som 47årig med den velhavende Mette Rosenkrantz til Vallø.