Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk ærkebiskop

Født ca. 1359 - (mangelfuld?)
Død tirsdag den 1. maj 1436 (usikker dato)

Mini-biografi: Var søn af slægten Bille, men valgte at bære moderens slægtsnavn. Blev som 15årig kannik i Roskilde, anvendte indkomsten fra sit præbende til studier i udlandet og tog en magistergrad ved universitetet i Paris. Blev omkring 1385 ærkedegn ved domkapitlet i Roskilde og førtes af dronning Margretes ven og politiske rådgiver, biskop Peder Jensen Lodehat, ind i det politiske liv. Peder Lykke fik til opgave at lede forhandlingerne, der førte til Erik af Pommerns ægteskab med Philippa af England og blev 1409 valgt til biskop i Ribe. Var 1414 i Slesvig, som dansk gejstligheds repræsentant på det berømte koncilium. Lykke hørte til den retning, der under ledelse af de berømte kirkelærere i Paris, krævede Pavens myndighed indskrænket. Var medlem af udvalget, som fremlagde forslag om genoprettelsen af den kirkelige enhed og af gesandtskabet, der fulgte kejser Sigismund til Frankrig for at få paven i Avignon til at nedlægge sin værdighed. Valgtes 1418, efter kongens ønske, til ærkebiskop i Lund og varetog embedet med stor dygtighed gennem 18 år. Havde 1425 indkaldt til dansk konsilium i København for bl.a. at debattere kirketugten, det blev her indskærpet at præster skulle være sømmeligt klædt, ikke måtte bære våben, have elskerinder eller være fordrukne.