Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk generalprokurør og etatsråd

Født onsdag den 27. august 1623 i Roskilde
Død onsdag den 10. juni 1685 i Aastrup, Soderup, Holbæk

Mini-biografi: Var søn af biskop Laurids Mortensen Scavenius, gik på Københavns Universitet, rejste efter tre års studier til udlandet og studerede de næste otte år på universiteter i Nederlandene, England, Frankrig, Italien, Tyskland og Schweiz. Fik derved en bred videnskabelig uddannelse og knyttede personlige bekendtskaber med flere videnskabsmænd, var kort tid hjemme i Danmark og begav sig derefter igen til udlandet. Peder Lauridsen Scavenius blev 1657 professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, tog samme den juridiske doktorgrad. Udnævntes 1660 til generalprokurør og skulle bl.a. inddrive kronens restancer samt sørge for idømte boder blev betalt, bevarede embedet til sin død. Sad med ved skatkammerkollegiets rådslagninger, var medlem af statskollegiet og kommercekollegiet og assessor i Højesteret, var en tid rektor for universitetet, men afslog at tiltræde stillingen både i 1677 og 1680. Scavenius sad i flere forskelligartede kommissioner, var bl.a. kommissarius i Corfitz Ulfeldts bo, medlem af den 1. lovkommission og af alle fire kommissioner til revision af forarbejderne til danske lov. Solgte 1665 sin store bogsamling på omkring 6.000 bind til Frederik 3., den udgør i dag en stor del af Det kongelige bibliotek. Scavenius blev en rig mand, ejede blandt andet herregården Åstrup på Sjælland og fik 1684 titel af etatsråd.