Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk bonde og stænderdeputeret

Født onsdag den 31. januar 1781 i Knudstrup, Granslev, Favrskov
Død fredag den 20. august 1858 i Jebjerg, Skive

Mini-biografi: Var søn af en snedker, kom efter en kort skolegang ind ved militæret og var ti år i soldatertjeneste, overtog i 1812 sin svigerfars fæstegård i Lerbjerg. Peder Knudstrup fik den faldefærdige gård på fode ved at følge Christian Høeghs råd om at have vekseldrift og sommerstaldfodring, drev udvidet kartoffelavl, merglede markerne m.m. og skabte en mønstergård, der vakte opmærksomhed. Skrev om forbedringerne i en udførlig indberetning til landhusholdningsselskabet, som i årsberetningen 1819-20 gav en sammentrængt fremstilling af forbedringerne og overrakte Knudstrup en guldmedalje. Politikeren og agronomen J.C. Drewsen betegnede i Nye landoeconomiske Tidender Knudstrup som Danmarks første Bonde. I 1824 købte Knudstrup Røved vejrmølle og gård i Ødum sogn, solgte igen 1839, købte i stedet Tebbestrup og solgte denne i 1842, ejede siden forskellige gårde og havde adskillige landvæsenselever. Blev tildelt flere kommunale tillidshverv og deltog også i det politiske liv. Valgt i det 11. nørrejyske landdistrikt som en af bøndernes repræsentanter i stænderforsamlingen i Viborg 1836 og 1838, var efter Ole Kirk den mest fremtrædende bonderepræsentant i Viborg i de første samlinger og sad som medlem af flere udvalg. Knudstrup blev i 1813 udnævnt til Dannebrogsmand.