Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker

Født mandag den 26. september 1842 i Jystrup, Ringsted
Død onsdag den 10. december 1902 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en fæstebonde, overtog 1876 sin fødegård, som moderen efter faderens død havde købt til selveje. Peder Andersen var modstander af højskoler og grundtvigianisme, men ville gerne lære og erhvervede sig en hel del viden gennem læsning og rejser. Var i 1875 med til at stifte en landboforening på Ringsted egnen, blev selv formand, to år senere medlem af sognerådet og også her valgt til formand, blev 1880 valgt ind i Sorø amtsråd. Kom året efter ind som folketingsmand for Ringsted og sluttede sig til Hørups gruppe, var i 8 år medlem af De samvirkende sjællandske landboforeninger, nægtede i 1886 at stemme for regeringen Estrups "mundkurvcirkulære", blev idømt dagbøder, nægtede at betale og blev anbragt i Ringsted arrest til afsoning. Andersen var medstifter af Jystrup andelsmejeri 1888, blev 1892 landvæsenskommissær, forblev i amtsrådet til 1895, solgte gården og flyttede til Frederiksberg. Deltog i velgørenhedsarbejde, gik igen ind i landspolitik, tog 1898 højrekredsen Skelskør fra kammerherre Otto Scavenius og holdt den ved valget 1901. Var ikke den store taler i folketinget, men øvede alligevel en del indflydelse i Venstre, sluttede sig til reformpartiet, der havde absolut flertal i Folketinget i årene 1898-1906 og nåede at opleve sejren ved systemskiftet.