Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk departementschef og generaldirektør

Født tirsdag den 3. november 1835 i Osted, Roskilde
Død tirsdag den 20. februar 1917 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev i 1855 student fra Sorø Akademi, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1861. Arbejdede en tid som manuduktør, var fra 1863 ansat som assistent i Indenrigsministeriet, blev 1872 fuldmægtig, 1877 ekspeditionssekretær, avancerede i 1878 til kontorchef og virkede i årene 1872-83 tillige som sekretær ved Københavns Borgerrepræsentation. Peter Christopher Nørgaard blev i 1880 assessor i landsover- samt hof- og stadsretten, kom 1884 tilbage til indenrigsministeriet som chef for 2. departement og generaldirektør for stats-jernbanedriften samt telegrafvæsenet. Havde 1883-84 hvervet som docent i landbolovgivning ved landbohøjskolen, virkede i 1894 i det nyoprettede Ministerium for Offentlige Arbejder, der i 1896 kom ind under Indenrigsministeriet, men igen oprettedes i år 1900. Nørgaard sad som kongelig kommissarius ved bl.a. de Lolland-Falsterske Jernbaner, Rønne-Neksø-banen, Nørre Nebel-Varde jernbanen, Horsens-Odder jernbanen og Fjerritslev-Thisted jernbanen. Var i 1888 organisator ved oprettelsen af Carlsbergfondets kvæstur og leder af arbejdet her til 1913. Pådrog sig under et røveriforsøg i Klampenborg-toget, et mindre skudsår i skulderen og mistede i 1912, på banelinjen ved Charlottenlund, en fod efter påkørsel af et tog. Fik titel af Geheime-etatsråd, modtog Storkorset og blev udnævnt til Dannebrogsmand, Ridder af Dannebrog samt til Kommandør af 1. grad.