Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk redaktør, avisudgiver og fotograf

Født torsdag den 19. februar 1807 i Tiset, Gram
Død tirsdag den 2. november 1880 i København

Mini-biografi: Var søn af en smed, kom som 13årig i købmandslære og åbnede 1836 egen købmandshandel. Kunne gennem kunderne meget præcist følge de nationale strømninger, der rørte sig. Peter Chr. Koch blev opfordret til at starte et ugeblad, det lykkedes ved hjælp af nogle dansksindede professorer og kronprins Christian, at få kongelig bevilling 1838. Første nummer af Dannevirke udkom samme år med Koch som redaktør og blev de følgende 10 år centrum for den danske bevægelse i Slesvig. Koch engagerede sig også i andet dansk kulturelt arbejde, som oprettelse af små sognebiblioteker, udarbejdelse af et slesvigsk sprogkort, der angav, hvilket sprog som taltes i hvilke egne. Var med til at arrangere danske teaterforestillinger i Haderslev og til at oprette af folkehøjskoler, her i blandt Rødding Højskole. Koch gik også ind i politik, var liberalt orienteret og efter Peter Hiort Lorenzens aktion på stænderforsamlingen 1842 helt på dennes side. Var medinitiativtager til Skamlingsbankemøderne 1843 og blandt de 18, hvis navn står på Skamlingsbankestøtten. Solgte Dannevirke 1856, flyttede til København og gik i fotograflære. Fik 1859 eget atelier, var 1866 medstifter af Sønderjydsk samfund, skrev bl.a. en Fædrelandsk Visebog og lavede tegninger og omslag til Iver Nissens børnebog Naturhistorie paa Vers med Billeder.