Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, præst og forfatter

Født tirsdag den 15. november 1825 i As, Juelsminde
Død lørdag den 30. april 1898 på Langevrågård, Teestrup, Haslev, Faxe

Mini-biografi: Var søn af forfatteren Sophus Zahle og bror til skolelederen Natalie Zahle. Blev student fra Herlufsholm Skole 1844, tog teologisk embedseksamen 1850, studerede derefter retsvidenskab og nationaløkonomi, blev 1853 valgt til Folketinget. Peter Zahle sluttede sig til Bondevennerne, stemte 1854 mod Monrads Mistillidsadresse og hørte til det mindretal, der stemte imod P.A. Tuteins forslag om rigsretsanklage mod ministeriet Ørsted. Blev genvalgt 1855 i Nørre Sundby, vraget 1861 og valgt igen 1866. Oprettede 1871 Folketidende for Midtsjælland, efter aftale med de lokale venstretillidsmænd, redigerede og skrev selv for en stor del dette blad gennem seks år, repræsenterede samtidig fra 1972 Ringstedkredsen i folketinget, havde sine vælgeres fortrolighed og holdt adskillige politiske møder og oplysende foredrag, men forlod det politiske liv 1881. Søgte 1879 præstekald, blev først sognepræst i Rubjærg i Vendsyssel og forfremmedes efter to år til Vallensved ved Næstved, var en afholdt præst, der fik sin menigheds fulde tilslutning og helligede sig helt sin præstegerning til 1896. Zahle havde været tilhænger af helstaten og skrev bl.a. Helstatsregeringen og Trefemtedelsrigsdagen, Prins Christian og Danmarks Arvefølgeorden, udgav tillige tidsskriftet Ret og Pligt og fortsættelsen ugebladet Staten, var medarbejder af Nørrejysk Tidende og Flyveposten.