Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer, marine- og udenrigsminister

Født torsdag den 28. august 1800 i Tønning/Tönning, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død tirsdag den 20. april 1880 i København

Mini-biografi: Var søn af en rådmand, blev kadet som 11årig, udnævntes 1818 til sekondløjtnant med Gerners medalje og var i året 1820-21 med korvetten Najaden i Vestindien. Blev 1825 premierløjtnant, ansat ved søartilleriet og blev samtidig auskultant i konstruktionskommissionen. Ove Wilhelm Michelsen drog 1828 ud på en 2½ år lang rejse til Sverige, Holland, Frankrig og England for at studere artilleri, blev ved hjemkomsten undertøjsmester og medlem af konstruktionskommissionen. Begyndte 1833 at undervise i artilleri ved Søkadetakademiet og udarbejdede Lærebog i Sø-Artilleriet, der i adskillige år blev brugt ved undervisningen af de unge kadetter. Michelsen udnævntes 1834 til kaptajnløjtnant, året efter til tøjmester og chef for artillerikorpset, blev kaptajn 1842, kommandørkaptajn 1850, kommandør 1852 og orlogskaptajn 1858. Michelsen blev 1854 marineminister i ministeriet Bang, bevarede posten i C.G. Andræs og C.C. Halls ministerier og varetog en tid også stillingen som udenrigsminister. Var som marineminister med til at gennemføre søværnsloven af 1856, blev ved sin afgang udnævnt til kontreadmiral og fik titel af kammerherre. Modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog.