Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, højskoleforstander og præst

Født mandag den 12. november 1877 i København
Død mandag den 10. juli 1950 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af fabrikant C.F. Geismar, blev 1894 student, læste teologi og tog kandidateksamen 1899. Var derefter 1 år redaktionssekretær og forretningsfører ved dagbladet Samfundet, siden huslærer, højskolelærer på Testrup, forstander for Risgård Højskole, redaktør af Langelands Folkeblad og af Kolding Venstreblad. Blev 1909 kapellan i Tirsted, 1913 sognepræst i Rønninge og Rolfsted, 1921 valgmenighedspræst i Kerteminde og 1931-47 sognepræst ved Christiansborg Slotskirke. Oscar Geismar godtog ikke den traditionelle teologiske ortodoksi og fik hjælp af sin bror Eduard Geismar, til at opfatte tilværelsen som en dualisme af uforenelige modsætninger af positiv og negativ karakter. Blev inspireret af sine læremestre Jakob Knudsen, Ludvig Feilberg og gennem kirkehistorikeren Jens Nørregaard af specielt Grundtvig. Oscar Geismar udgav en prædikensamling med bl.a. "Kristus", "Guds levende Ord 1-11", "Jesus. Guds Søn", "Den flammende Tornebusk", "Troens Kendsgerninger" samt "Jeg og Faderen, vi er eet". Fortolkede Grundtvigs salmer og digtning på fornemste vis og var som anmelder i Fyns Venstreblad og Højskolebladet, skarp i sin formulering af kristelige, etiske og æstetiske emner. Udgav bl.a. Nogle Digterprofiler, De evige Glæder, Gammel Tro og ny Tænkning, Erindrings Billeder og Mennesker, jeg mødte. Var en stor støtte og vejleder for Kaj Munk. Oscar Geismar var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Frederiksberg Ældre Kirkegård 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)