Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og borgmester

Født søndag den 4. august 1912 i Aarhus
Død lørdag den 10. juni 2000 i Aarhus

Mini-biografi: Voksede op i beskedne kår, arbejdede allerede i skoleårene som mælkedreng og indsæber hos en barber, kom efter skoletiden i lære som murer og blev svend 1932. Havde deltaget i lærlingebevægelsen, blev 1935 medlem af bestyrelsen for Murersvendenes fagforening i Aarhus og forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation, sad i bestyrelsen for Faglig Ungdom, gik på Teknisk aftenskole og blev 1944 forretningsfører for Fagorganisationernes boligselskab, siden tillige for andelsboligforeningen Fagbo. Orla Hyllested blev 1958 valgt til byrådet for Socialdemokratiet, var fra 1962 formand og ordfører for gruppen, og blev 1970 socialrådmand og viceborgmester. Efterfulgte året efter Bernhardt Jensen på borgmesterposten, havde ellers en alvorlig konkurrent i Robert Svane Hansen, der imidlertid foretrak at blive amtsborgmester, var borgmester til 1981 og efterfulgtes af Thorkild Simonsen. Hyllested havde adskillige tillidshverv, sad bl.a. i Skolekommissionen, Skolenævnene for Vorrevangsskolen, Læssøesgades og Christiansgades skoler. Tillige i bestyrelsen for Andelsselskabet Gudenåcentralen, Boligkommissionen, udvalget for kulturelle anliggender, Boliganvisningsudvalget, Bygningsrådet, Aarhus amts skoleråd, bestyrelsen for Naturhistorisk Museum, Økonomiudvalget, Feriefondsudvalget, Dispositionsplanskommissionen og Vejkrydsningsudvalget for Aarhus amt. Sad også i repræsentantskaberne for hhv. Jydsk Byplanråd, Aarhus Renholdningsselskab, I/S Midtkraft, Egnsplanskommissionen, repræsentantskabet for Idrætsparken, bestyrelsen for Teknisk Skole, Aarhusegnens Flyveplads og Havneudvalget, var tillige vurderingsmand for søndre skyldkreds 1. distrikt samt jordboniteringsmand.