Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk højesteretsdommer

Født torsdag den 11. februar 1847 i Hulbæk, Læsø
Død søndag den 27. maj 1928 i København

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, tjente som dreng hos birkedommer Herholdt, skulle siden til søs som de fleste læsødrenge, men blev i stedet yngste elev hos Herholdt på Lysgård herredskontor. Rejste 1867, med lån og støtte fra Herholdt og andre, til København for at studere på universitetet, tog præliminæreksamen og 1868 juridisk eksamen for ustuderede, vendte tilbage til herredskontoret som fuldmægtig. Var 1873 igen i København, tog 1875 studentereksamen ved Borgerdydskolen og blev 1879 cand.jur. Ole Peter Christensen Faurholt var fra 1880 sagførerfuldmægtig og assistent i Justitsministeriet, blev 1883 konstitueret herredsfoged i Hellum-Hindsted herreder, fik til opgave at rydde op efter forgængerens grove misligholdelse af embedet. Fik ikke megen sympati, da flere betydende personer havde tilhørt den tidligere herredsfoged omgangskreds og været mere eller mindre indblandet i ulovlighederne. Faurholt udnævntes 1893 til overretsassessor i Viborg, blev 1899 enkemand og sad tilbage med 5 børn i alderen 13 til 3 år. Passede gennem ni år, hvervet som direktør for Viborg By og Omegns sparekasse, var medlem af Overkrigsretten og overadmiralitetsretten, formand i Bonuskommissionen. Udnævntes 1905 til højesteretsdommer, flyttede til København, sad som medlem af Rigsretten mod ministrene Sigurd Berg og I.C. Christensen under Alberti-sagen. Modtog Storkorset af Dannebrog og blev Dannebrogsmand.