Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk børneforsorgsinspektør og politiker

Født lørdag den 8. august 1885 i København
Død tirsdag den 13. november 1979 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af et postbud, blev 1904 student og tog 1910 juridisk kandidateksamen. Blev derefter ansat som fuldmægtig hos straffedommeren på Frederiksberg, 1912 som assistent i kultusministeriet. Interesserede sig for Sønderjylland og blev 1919 fuldmægtig i ministeriet for sønderjyske anliggender. Oluf J. Skjerbæk, var optaget af op sociale spørgsmål og børns og unges forhold, blev 1914 sekretær i overværgerådet, 1917 ekspeditionssekretær, 1923 overinspektør ved opdragelseshjemmene og 1933 overinspektør for børneforsorgen. Skjerbæk havde adskillige tillidsposter, var bl.a. medlem af repræsentantskabet for Københavns kirkefond, sekretær for udvalget til revision af børneloven og plejebørnsloven, medlem af udvalget vedrørende børneforsorgsinstitutionernes økonomi, medlem af forbundsrådet for Frivilligt Drenge Forbund, af repræsentantskabet for Barnets hus, af bestyrelsen for Vridsløselille og Nyborg fængselsselskab og af straffelovskommissionen. Formand for skolekommissionen for det kgl. Opfostringshus, for den danske nationalkomité til bekæmpelse af handel med kvinder og børn, for Helligåndskirkens børnehave, for komitéen af 1964 for støtte til danske børnehaver i Sønderjylland. Sad i årene 1936-43 i Folketinget og var fra 1940 medlem af bestyrelsen for Det Konservative Folkepartis rigsdagsgruppe. Skjerbæk skrev adskillige talrige artikler om børneforsorg i blade og tidsskrifter og udgav Lovgivningen om Værgeraadsforsorg samt Tilsyn med Børn. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad.