Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk forfatter, litteraturhistoriker og professor

Født tirsdag den 20. marts 1894 i København
Død mandag den 27. august 1979 i København

Mini-biografi: Var søn af en sagfører, blev i 1912 student fra Det Danske Selskabs Skole på Frederiksberg, læste dansk, engelsk og gymnastik, var 1919-20 på studieophold i England og tog 1921 skoleembedseksamen. Var 1921-24 ansat som adjunkt ved Østre Borgerdydskole, underviste tillige i dansk litteraturhistorie ved Statens lærerhøjskole 1922-24 samt 1944-57, var 1924-34 lektor i dansk sprog og litteraturhistorie ved Uppsala Universitet. Efterfulgte i 1957 Ejnar Thomsen som professor i nordisk litteratur på Københavns Universitet og varetog posten til 1964. Oluf Friis udgav 1918 Aarestrups digte med indledning og kommentarer, siden kom Jylland i dansk Litteratur indtil Blicher, Frederiksberg Have, Halvfemsernes Lyrikere, Den danske Litteraturs Historie fra Oldtiden indtil Renæssancen, Dansk Digtning i Vor Tids Kunst og Digtning i Skandinavien, Chr. Winther: Hjortens Flugt med indledning og kommentar. Leverede desuden flere artikler til Dansk Biografisk Håndleksikon, Dansk Biografisk Leksikon, Edda, Tilskueren, Letterstedtske Tidsskrift, Scandinavica og Encyclopædia Britannica, om forfattere som J.P. Jacobsen, Knud Hjortø, Johannes V. Jensen, Saxo, Niels Hemmingsen og Henrik Pontoppidan. Friis var gæsteforelæser ved de skandinaviske universiteter samt i Cambridge, Newcastle, Edinburgh og gæsteprofessor ved University College i London 1963. Modtog Holberg-Medaljen, G.E.C. Gads Fonds hæderspris samt Georg Brandes pris og blev udnævnt til æresdoktor ved Uppsala Universitet.

Hellerup Kirkegård (Fællesgrav)
© www.gravsted.dk (foto:flm)