Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk reformator, rektor, superintendent og biskop

Født ca. 1500 i Hjørring - (mangelfuld?)
Død fredag den 8. september 1553

Mini-biografi: Må formodes at have studeret i udlandet, var fra 1527 læsemester ved Københavns Universitet, blev 1530 læsemester og rektor ved den evangeliske præsteskole i Malmø, underviste i klassiske sprog og filosofiens og teologiens grundtræk. Tilhørte den bibelhumanistiske reformretning, blev en af de bærende kræfter i landets overgang til den lutherske tro og var blandt de lutherske prædikanter, Frederik I indkaldte til herredagen i København 1530. Oluf Chrysostomus affattede 43 artikler, som gjorde rede for den evangeliske lære og underskrev tolv skarpe anklagepunkter mod de katolske præster. Var sikkert også medforfatter til den anmodning, som 1536 sendtes til Christian III, om at der skulle indføres evangelisk gudstjeneste i hele riget, at der skulle undervises i bibelen, græsk og hebraisk på universitetet samt at der skulle oprettes latinskoler i købstæderne. Chrysostomus fik 1537 kaldet som sognepræst ved Vor Frue Kirke i København, virkede som professor i retorik ved Københavns Universitet og havde som rentemester ansvaret stedets økonomi. Blev 1539 læsemester i teologi, var 1542-43 universitetets rektor, blev 1544 doctor theologiæ og 1548 udnævnt til biskop i Vendelbo stift. Fik 1549 ført kirkeordinansens bestemmelser om latinskoler i alle rigets købstæder ud i livet i Thisted og Hjørring, muligvis også i Skagen og Sæby.