Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, forfatter og professor

Født lørdag den 2. september 1922 i København
Død fredag den 5. april 2019

Mini-biografi: Var søn af dr.phil. Zelman Danov Lando, blev i 1940 student, læste jura og tog 1947 kandidateksamen. Var derefter ansat i justitsministeriet til 1963 og fra 1952 tillige amanuensis ved Handelshøjskolen. Var på studierejser til England, USA, Tyskland og Frankrig. Forsvarede 1962 disputatsen Kontraktstatuttet. Hovedpunkter af den internationale kontraktrets almindelige del for en doktorgrad, modtog for samme, den finske dr. Idmans pris og blev 1963 udnævnt til professor i international og sammenlignende erhvervsret. Ole Lando virkede 4 år som lektor i formueret ved Københavns Universitet, var fra 1967 bestyrer for Handelshøjskolens institut for europæisk markedsret. Var gæsteprofessor ved flere udenlandske universiteter, heriblandt University of Texas Law School og Oxford Universitet, holdt forelæsninger ved Akademiet for International Ret i Haag og var fra 1989 professor ved Europa Kollegiet i Brügge. Sad som formand for Dansk Forening for Europaret, var Danmarks repræsentant i kommissionen for "law and commercial practices" under Det internationale Handelskammer. Udgav adskillige bøger og var dansk korrespondent til fagblade i England samt Tyskland. Var æresdoktor ved Stockholms Handelshögskola samt Osnabrück Universitet, medlem af Det Finske Akademi for Videnskab og Litteratur, Det Internationale Akademi for komparativ Ret o.a. Tildeltes Gads Fonds Pris og Reinholdt W Jorck og Hustrus Fonds Pris.