Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, dommer, retspræsident og professor

Født tirsdag den 10. februar 1931 i Korsør
Død fredag den 21. januar 2005 i Hillerød

Mini-biografi: Var søn af en stationsforstander, blev 1949 student, 1955 cand.jur. fra Københavns Universitet og fik samme år ansættelse i Justitsministeriet. Ole Due gjorde 1958-60 tjeneste som politifuldmægtig i Rudkøbing, var 1960-67 sekretær og senere medhjælper hos statsadvokaten for Sjælland. Blev 1970 udnævnt til kontorchef, virkede kort tid som politimester i Holstebro og siden i Slagelse, blev 1975 afdelingschef, 1978 konstitueret dommer i Østre Landsret. Sad 1979-94 som dommer ved EF-Domstolen, varetog 1988-94 hvervet som præsident og blev 1994 adjungeret professor i folkeret, EU-ret ved Københavns Universitet. Due sad som medlem af Studenterforeningens seniorat 1952-53 samt 1955-56, var i bestyrelsen for Ministerialforeningen 1967-72, i Dansk Forening for Europa-ret fra 1973, valgtes til formand 1995. Var kasseinspektør ved politimesterembederne 1973-79, censor ved juridisk embedseksamen 1974-79, formand for Brandrådet og medlem af Civilforsvarsrådet 1975-79, fra 1995 voldgiftsmand i OSCE's Mæglings- og Voldgiftsret, fra samme år formand for bestyrelsen for Dansk Udenrigspolitisk Institut. Skrev artikler om europaretlige, lovtekniske og international-privatretlige emner, var medredaktør af EF-Lovregister, EF-Karnov, EU-Karnov og medforfatter af Juridisk Grundbog. Blev udnævnt til æresdoktor ved Stockholm Universitet, var æresmedlem af Gray's Inn i London og Kings' lnns i Dublin. Modtog Storkorset af den Belgiske Kroneorden, den Luxemburgske Egekrone Orden og af Dannebrog.