Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Norsk/Dansk søofficer

Født onsdag den 20. marts 1743 i Bergen, Norge
Død onsdag den 6. marts 1822 i København

Mini-biografi: Var søn af en kommandørkaptajn, kom allerede som barn ind ved søværnet, blev kadet i 1751, sekondløjtnant 1763 og premierløjtnant i 1764. Var i årene 1765-69 på opmåling i danske farvande, blev i 1770 kaptajnløjtnant samt chef for en bombarder-galion i eskadre til Algier. Var 1771-72 med orlogsskibet Prinsesse Wilhelmine Caroline til Middelhavet og blev i 1773 adjudant hos kontreadmiral Henrik Lorentz Fisker, der havde kommandoen over den norske flotille. Ole Andreas Kierulff tilknyttedes året efter kommissionen, som forberedte Ejderkanalen og blev 1775 ekvipage- og takkelmester ved Frederiksværns værft. Udnævntes til kaptajn i 1781, til kommandørkaptajn samt viceekvipagemester på Gammelholm 1790, blev kommandør 1797 og kontreadmiral 1809. Udførte 1783 opmålinger i Københavns Havn og blev i 1785 stillet til rådighed for kanalkommissionen, fik til opgave at undersøge muligheden for anlæggelse af en havn ved Husum til anvendelse for Grønlandsfartøjer samt fregatter. Blev 1789 ekvipagemester på Nyholm, 1792 overekvipagemester på Holmen og måtte i 1807, sammen med kaptajn Sigvart Urne Rosenvinge, udlevere flåden og dens beholdninger til englænderne. Kierulff blev i 1814 afskediget med titel af viceadmiral. Sad som medlem af takkelads-kommissionen samt havnekommissionen. Blev udnævnt til Ridder og Kommandør af Dannebrog. Var far til overpræsident Andreas Christian Kierulff.