Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landsretspræsident

Født fredag den 6. oktober 1922 i Odder
Død mandag den 15. marts 2004 i Viborg

Mini-biografi: Var søn af en landsretssagfører, blev i 1940 student fra Aarhus Katedralskole, læste jura og tog kandidateksamen 1947, fik derefter ansættelse som sekretær i Handelsministeriet og flyttedes senere på året over til justitsministeriet. Ole Agersnap blev 1950 konstitueret som dommerfuldmægtig i Brønderslev, kom 1952 tilbage som sekretær i justitsministeriet, konstitueredes 1958 til fuldmægtig. Udnævntes 1961 til dommer i Københavns Byret, blev 1963 dommer i Vestre Landsret, valgtes til præsident for samme i 1977 og bestred hvervet til 1992. Agersnap sad som medlem af justitsministeriets Erstatningsudvalg i årene 1966-83, af Retsplejerådet 1977-92, var formand 1979-92, virkede som censor ved den juridiske embedseksamen ved Aarhus Universitet, var formand for censorerne ved samme eksamen i 12 år og var i adskillige år redaktør af Ugeskrift for Retsvæsen. Blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog.