Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ingeniør

Født onsdag den 12. august 1868 i Grenå
Død søndag den 25. juni 1916 i København

Mini-biografi: Var søn af en købmand, tog præliminæreksamen fra Grenå Realskole og gik derefter på Aarhus Katedralskole, blev student 1886, cand.phil. året efter og 1893 cand.polyt. Rejste efter eksamen til København og fik ansættelse hos stadsingeniør Charles Ambt, havde som en begyndelse tilsynet med kloakarbejdet i forbindelse med anlæggelsen af Frihavnen. Blev 1896 leder af anlægget, der fjernede spildevandet fra havnen ved anlægget af godsbanegården, varetog hvervet med stor dygtighed, udarbejdede 1903 beskrivelsen Kjøbenhavns nyere Kloakanlæg, blev 1904 fast afdelingsingeniør og kom derved til at lede kloakarbejdet i forbindelse med indlemmelsen af Sundbyerne og Brønshøj i København. Modtog 1905 en præmie for projektet til Fælledparken på Østerbro, der blev anlagt i engelsk havestil af havearkitekten Edvard Glæsel. Nobel blev 1907 medlem af bedømmelseskomitéen ved konkurrencen om en afvandingsplan for Gentofte. Modtog 1911 sammen med arkitekterne 1. præmie for et konkurrenceprojekt til bebyggelsesplan på det gamle banegårdsterræn og opstilling af Frihedsstøtten. Sad som medlem af bestyrelsen for Dansk ingeniørforening, af bestyrelsen for Louis Petersens legat, af bestyrelsen for Københavns idrætspark og af overlandvæsenskommissionen angående kloakanlæg i Birkerød, Vedbæk, Hørsholm, Næstved og Randers. Var sammen med ingeniør Alexander Foss med til at oprette Oplysnings- og Engageringsbureauet. Nobel var Ridder af Dannebrog.