Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, stationsleder og officer

Født lørdag den 13. august 1892 i Rumperup/Romperup, Bregninge, Kalundborg
Død onsdag den 19. maj 1965 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en husejer, kom i skole som 5årig, tog som 15-årig præliminæreksamen, kom derefter ind ved militæret, blev 1931 kaptajn af reserven i artilleriet, 1932 af forstærkningen. Var i 1909 tillige begyndt som trafikelev ved DSB og bestod fagprøven med udmærkelse. Var i 1920 blandt de første tjenestemænd, der kom til Sønderjylland efter genforeningen og var med til at overtage jernbanerne fra De prøjsiske Statsbaner. Oluf Henriksen Malchau blev gift, flyttede til Rødekro og deltog sammen med hustruen i det lokale liv, blev 1929 medlem af sognerådet i Rise. Valgtes 1939 til Landstinget for Det Konservative Folkeparti, støttede Christmas Møllers forslag om en grundlovsændring, var formand for gruppen 1950-53, sad som medlem af Statens Lønningskommission af 1943, af forsvarskommissionerne af 1946 og 1950, af Alkoholkommissionen af 1947, Forfatningskommissionen af 1951, Rigsretten, Landsskatteretten, Statens Lønningsråd, forsikringsrådet, tilsynsrådet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, repræsentantskabet for Skive Seminarium, tilsynsrådet for Sjølund Statsskolehjem for Piger, forretningsudvalget for Civilforsvars-forbundet, af bestyrelsen for foreningen Jysk Børneforsorg, Statsbanepersonalets Sygekasse, Jernbaneforeningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg, Statstjenestemændenes Centralorganisation II's bestyrelse, var formand for Danske Jernbaners Afholdsselskab, Landsforbund, børnehave og redaktør af Jernbane-Afholdsbladet. Blev 1946 trafikkontrollør i Aarhus og var næstformand i Aarhus konservative Vælgerforening. Udnævntes til Ridder af Dannebrog.